"TRACK & TRACE" DEMO

Følg med i  lånets status, når du ønsker det !

Låneansøgning nr.: 00110401

Status

Din låneansøgning er modtaget hos AutoBank

Gebyr for sagsbehandling registreret indbetalt

Kontrol af sagsdokumenter for tilstedeværelse af alle nødvendige oplysninger

Sagsbehandling afsluttet

Lån udbetalt til dig

Symbolerne betyder:

 = Punktet færdigbehandlet

= Punktet under bearbejning. Yderligere oplysninger nødvendig

= Punktet afventer behandling

Når dit lån er etableret vil du kunne følge afviklingen på "Trace & Trace" siderne. Du vil kunne se rentetilskrivning, bevægelser og saldo.

Så véd du hvor du står !