Auto Bank 

LÅNEBETINGELSER

Med et privatlån fra AutoBank får du mulighed for at købe det du ønsker dig.

Sikkerhed for betaling
Privatlånet ydes med sikkerhedsstillelse i din bils friværdi. Herudover kræves ingen sikkerhedsstillelse. Derfor skal vi forsøge at sikre os, at du kan betale pengene tilbage - altså kan dokumentere at du "har plads" i din økonomi til de ekstra månedlige udgifter, inden vi låner dig penge.

Omhyggelighed
For at få et privatlån hos AutoBank skal du udfylde vores låneansøgningsskema, som du finder her på  sitet.
Det er vigtigt, at du er meget omhyggelig med skemaet, så vi med det samme får alle de rigtige oplysninger og kan behandle din ansøgning hurtigt og effektivt.

Så nemt som muligt
AutoBank tilbyder privatlån på vilkår, der, i forhold til markedet iøvrigt, er ganske fordelagtige. Vi forsøger at gøre det hele så nemt og hurtigt som muligt. Det betyder blandt andet, at vores lån er baseret på standardinformationer uden individuel rådgivning. Vi vil naturligvis gerne hjælpe dig med alt hvad vi kan, men egentlig finansiel rådgivning yder vi ikke. En del af denne "rådgivning" kan du imidlertid "yde dig selv" ved at gøre brug af dette site, hvor der er et bredt udvalg af  modeller og "værktøjer".

Rente:
Hver måned løber der renter på dit lån. Det sker ved at vi beregner renten bagud i forhold til den gæld du har tilbage.
Renten er variabel, hvilket betyder, at renten kan ændres uden varsel.

Indfrielse og opsigelse:
Du kan når som helst indfri lånet uden først at varsle dette mod et gebyr på 300 kr.
Vi har altid ret til at opsige lånet med tre måneders varsel og forlange gælden betalt.
Vi kan forlange gælden betalt straks uden opsigelse af lånet:

Ekstraomkostninger:
Ud over lån og renter kan følgende kræves betalt af dig:

Vores gebyrer ser p.t. således ud:

- Gebyr for behandling af låneansøgning (refunderes hvis lån optages) Kr. 250,-
- Stiftelsesomkostninger 5% af hovedstol, dog minimum 400,-
- Rykkerskrivelse Kr. 200,-
- Gebyr ved førtidsindfrielse Kr. 300,-
- Gebyr for aftaleændring Kr. 150,-
- Gebyr for betaling via fælles indbetalingskort Kr. 30,- pr. måned.
- Gebyr for betaling via PBS Kr. 0,- pr. måned.

Regulering af ydelse:
Hvis tilskrivning af ekstraomkostninger, gebyrer, morarenter og andet betyder, at lånets løbetid forlænges væsentligt kan vi kræve ydelsen forhøjet så den aftalte løbetid overholdes.


Tvangsfuldbyrdelse:
Hvis lånet misligholdes, og overgives sagen til retslig inkasso, kan gældsbrevet benyttes som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. Retsplejelovens § 478.

Værneting:
Hvis der opstår retssager omkring lånet kan Auto Bank selv vælge den retskreds, hvor der ved Byretten anlægges sag.

Force Majeure:
Vi er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder og naturkatastrofer.
Eller for skader, der skyldes strejke, lockout, boykot eller blokade - heller ikke selv om vi selv er part i konflikten.

Kontooversigt:
Har du valgt at betale lånet via fælles indbetalingskort (Kr. 30,- pr. måned.) sender vi dig månedlige opkrævninger, der også viser månedens posteringer.
Har du valgt at betale lånet via PBS sender vi ikke månedlige kontoudtog, men henviser til vores "Track & Trace" service, hvor du hele tiden kan følge dit låns status.
En gang om året sender vi dig en oversigt over renteudgifterne som du skal bruge når du udfylder din selvangivelse.